Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a piscinei

 1. Accesul este permis doar persoanelor peste 18 ani.
 2. Este interzis accesul la piscină al persoanelor aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor.
 3. Este interzis accesul în piscină al persoanelor cu plăgi deschise, afecțiuni contagioase ale pielii sau boli transmisibile. Afecțiunile de sănătate ascunse, nedeclarate, exonerează KUNDALINI de orice responsabilitate.
 4. Accesul  în piscină se va face după efectuarea unui duș, în prealabil, pentru înlăturarea substanțelor acide de pe corp (transpirația unui corp sănătos).
 5. Intrarea în piscină se face exclusiv în costum de baie.
 6. Nu este permis accesul cu animale de companie.
 7. Este interzis fumatul, consumul băuturilor alcoolice și al alimentelor de orice fel (inclusiv guma de mestecat) în bazin sau în jurul bazinului.
 8. Sunt interzise alergările și jocurile imprudente pe marginea bazinului, precum și împingerea în apă a persoanelor aflate pe marginea bazinului. Nu ne asumăm răspunderea asupra unor eventuale accidente sau probleme de sănătate cauzate din aceste motive. Este interzis săritul în piscină!
 9. Este interzisă folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât și un comportament care să  afecteze  confortul și integritatea fizică a clienților și a personalului piscinei.
 10. Se interzice cu desăvârșire să se urineze în apă piscinei! Reactivii din apă vor indică persoană care face acest lucru și acesteia i se va imputa schimbarea apei piscinei precum și despăgubirea celorlalți clienți prezenți la piscină. De asemenea, este interzisă și eliberarea altor secreții.
 11. Este obligatorie păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare în incinta KUNDALINI.
 12. Nu răspundem de lucrurile personale/obiectele de valoare lăsate în vestiar cât și de cele uitate sau pierdute.
 13. Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente și sancțiuni, după cum urmează:
 • la încălcarea regulilor de igienă prevăzute, clientul va fi avertizat verbal urmând ca încălcarea repetată a regulilor să conducă la evacuarea clientului din premisele piscinei și interzicerea dreptului de acces;
 • sancțiunile de mai sus se aplică și pentru nerespectarea ordinii și curățeniei în incinta;
 • la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele stabilite vinovate vor suporta integral pagubă produsă.
 1. Refuzul de a suportă pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri a dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările și legislația în vigoare.
 2. Managerul piscinei KUNDALINI nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului Regulament de către clienți și nu va acordă despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente, pagube morale sau materiale.
 3. Orice litigiu sau neînțelegere va fi rezolvată pe cale amiabilă între părți, iar în cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluționate în instanță.

Anexă COVID-19

 1. Este obligatorie folosirea covorașului cu dezinfectant și a dezinfectantului desemnat pentru igienizarea mâinilor la intrarea și ieșirea din incinta KUNDALINI.
 2. Este interzisă mutarea șezlongurilor poziționate la distanța recomandată, conform normelor în vigoare.

Valabil din 09.06.2020, dată ultimei actualizări.

Vrei să organizăm un eveniment pentru tine?

Când dorești să faci rezervarea sună la 0756 042 437 și spune-ne mai multe despre detaliile evenimentului tău sau folosește butonul de mai jos.