Termeni și condiții

HORECA VENUE S.R.L., desemnată aici sub denumirea Kundalini, este o societate comercială organizată în baza legii române, cu sediul social în Blvd. Ion Mihalache, Nr. 325, Bl. 19, Sc. 1, Ap. 1, Sect. 1, București, având codul de înregistrare fiscală RO36657185, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/13842/2016, e-mail office@kundalini.bar.

HORECA VENUE S.R.L. este administratorul domeniului www.kundalini.bar și a subdomeniilor acestuia, denumit în continuare Site.

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majusculă vor avea înțelesurile menționate mai jos, dacă din context nu rezultă altfel.

Conținut:

 • toate informațiile din Site care pot fi vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  și/sau
 • cuprinsul oricărui mesaj trimis Clienților, Utilizatorilor sau Vizitatorilor de către un angajat sau un terț împuternicit Kundalini, prin mijloace electronice și/sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  și/sau
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau un terț împuternicit Kundalini Clienților, Utilizatorilor sau Vizitatorilor;
  și/sau
 • informații legate de Produsele, Serviciile și/sau tarifele practicate de către Kundalini într-o anumită perioada;
  și/sau
 • informații legate de Produsele, Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Kundalini are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada;
  și/sau
 • date referitoare la Kundalini, sau alte date privilegiate ale acestei societăți.

Produse și Servicii: orice bun și/sau prestație care urmează a fi furnizate de Kundalini Clientului că urmare a încheierii Contractului.

Vizitator: orice persoană fizică ce are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de Kundalini, în baza prezenților Termeni și condiții sau a oricărui alt acord de utilizare existent între Kundalini și această persoană.

Utilizator: orice persoană fizică în vârstă de minimum 18 ani împliniți sau o persoană juridică, ce are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de Kundalini, în baza prezenților Termeni și condiții sau a oricărui alt acord de utilizare existent între Kundalini și această persoană și care și-a creat și utilizează un Cont pe Site.

Client: orice persoană fizică în vârstă de minimum 18 ani împliniți sau o persoană juridică, deținătoare a unui Cont în Site și care a efectuat cel puțin o Comandă în baza prezenților Termeni și condiții.

Cont: secțiune din Site accesibilă pe baza de înregistrare cu adresa e-mail și parolă, care permite Utilizatorului să transmită o Comandă sau să acceseze alte Servicii. În cazul Clienților cu cel puțin o Comandă la activ, Contul conține informații despre istoricul interacțiunii cu Site-ul (Comenzi, Recenzii etc.).

Comandă: un document electronic, generat că urmare a accesării Site-ului de către un Client sau Utilizator, prin care Clientul sau Utilizatorul transmite Kundalini intenția de a achiziționa Produse și Servicii de pe Site.

Contract: o Comandă confirmată de Kundalini, prin care Kundalini este de acord să livreze Clientului anumite Produse și Servicii, iar Clientul este de acord să efectueze plata acestora.

Tranzacție: încasarea sau remiterea spre încasare a sumei rezultate din vânzarea unui Produs și/sau Serviciu, prin modalitățile de plata puse de Kundalini la dispoziția Clienților și Utilizatorilor.

Newsletter: mijlocul de informare periodică, exclusiv în format electronic, asupra Produselor și Serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de Kundalini într-o anumită perioada de timp.

Mesaj Tranzacțional: mijloc de informare punctuală transmis prin mijloace electronice Clientului ce poate conține informații despre crearea Contului pe Site, resetarea parolei Contului, informații despre Comandă, chestionar de satisfacție în urmă unei cumpărături, solicitare de scriere a unei Recenzii, alerte de preț etc.

Utilizare Abuzivă: utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și a legislației în vigoare, sau în oricare alt mod ce poate prejudicia Kundalini.

Recenzie: o evaluare realizată de un client al unui Produs sau un beneficiar al unui Serviciu, efectuată pe baza experienței personale de utilizare și a analizării conformității Produsului sau Serviciului cu specificațiile menționate de Kundalini.

Evaluare: modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Client, Utilizator sau Vizitator față de un Produs sau Serviciu, prin acordarea unui calificativ reprezentat printr-un număr de stele cuprins între 1 (cel mai mic grad de satisfacție) și 5 (cel mai mare grad de satisfacție). Evaluarea poate fi acordată numai după scrierea unei Recenzii despre un Produs sau Serviciu și va fi întotdeauna asociată respectivei Recenzii.

Kundalini depune eforturi constante pentru a oferi informații exacte în paginile Produselor și/sau Serviciilor prezentate pe Site. Pot există însă situații când aceste informații conțin inadvertențe: erori umane de operare, fotografii cu caracter informativ ce pot prezența specificații care nu sunt incluse în comanda standard, etc.

Orice Produs și/sau Serviciu prezentat pe Site este disponibil pentru achiziționare doar în limita stocului existent.

Pentru motive justificate, Kundalini își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului sau Utilizatorului la Site prin declararea Contului ca inactiv, prin dezactivarea selectivă a anumitor facilități ale Contului și/sau prin refuzarea accesului la anumite modalități de plata, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului sau Utilizatorului pe Site, acțiunile acestuia prejudiciază sau ar putea prejudicia Kundalini.

Pentru motive justificate, Kundalini își rezervă dreptul de a reduce cantitatea de Produse și/sau de Servicii din Comandă. Într-o astfel de situație, Clientul va fi notificat prin mijloacele de comunicare aflate la dispoziția Kundalini, iar suma achitată suplimentar îi va fi restituită.

Contractul se consideră încheiat între Kundalini și Client în momentul recepționării de Client a Mesajului Tranzacțional de confirmare a Comenzii.

Prezenții Termenii și condiții pot fi oricând actualizați. Clienții și Utilizatorii vor fi informați despre actualizare la prima conectare în Cont.

Clientul sau Utilizatorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături. Comanda va fi finalizată prin efectuarea plății prin una dintre modalitățile indicate pe Site. O detaliere a pașilor care trebuie urmați pentru plasarea unei Comenzi se găsește în secțiunea Cum comanzi? din Site.

O dată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs și/sau un Serviciu va fi disponibil pentru achiziție atâta timp cât acesta va există în stoc. Simplă adăugare a unui Produs și/sau Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea Comenzii și implicit nici indisponibilizarea Produsului și/sau Serviciului din stocurile existente în depozitele Kundalini.

Comenzile pot fi efectuate și de Utilizatorii care nu au un Cont activ pe Site, acesta fiind creat la finalizarea Comenzii. Un Cont este activ în conformitate cu politica Kundalini privind Politica de Confidențialitate și a prevederilor din prezenții Termeni și condiții.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirmă că toate datele necesare procesului de cumpărare online sunt corecte, complete și reale la dată plasării Comenzii. Aceste date sunt în permanentă accesibile Clientului prin intermediul Contului, putând fi în orice moment actualizate sau corectate.

În cazul în care, în ciuda tuturor diligențelor depuse, Clientul constată că Kundalini are la dispoziție date eronate pentru onorarea unei Comenzi finalizate, Clientul va putea contacta Kundalini la adresa de e-mail rezervari@kundalini.bar pentru corectarea respectivelor date.

De asemenea, Clientul are posibilitatea să solicite anularea unei Comenzi finalizate, prin utilizarea formularului disponibil în secțiunea Contact din Site, pe e-mail la rezervari@kundalini.bar sau la numărul de telefon +40.727.505.212.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul înțelege că poate fi contactat de Kundalini prin orice mijloc de comunicare disponibil, folosind oricare din datele de contact puse la dispoziție de Client, oricând acest lucru este necesar în legătură cu respectivă Comandă.
Kundalini poate anula Comanda efectuată de Client, în urmă unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă, sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăti utilizat de Kundalini, în cazul plății online;
 • datele furnizate pe Site de Client sunt incomplete și/sau incorecte, iar Clientul nu a corectat aceste date în Cont sau nu a contactat Kundalini în vederea corectării lor, situație în care Kundalini se află în imposibilitatea de a furniza Produsele și/sau Serviciile din Comandă;
 • fraudă și alte motive prevăzute de lege.

Kundalini nu își poate asumă responsabilitatea pentru furnizarea de Client sau Utilizator a unor date incorecte, incomplete și/sau nereale.

După ce Clientul a transmis comanda, platforma de rezervare kundalini.bar notifică Clientului detaliile comenzii. Aceasta notificare se face electronic (afișare sau e-mail).

Kundalini va trimite Clientului un e-mail în care sunt cuprinse toate detaliile Comenzii precum și confirmarea acceptării Comenzii de către Kundalini. Contractul se considera încheiat între Client și Kundalini în momentul primirii de către Client, prin intermediul poștei electronice, a notificării de acceptare și expediere a Comenzii.

Achiziționarea de bilete de intrare vă dă dreptul de a utiliza serviciile și de a cumpăra produsele oferite de Kundalini. Biletele de intrare nu sunt nominale.

Prin achiziționarea biletului dumneavoastră, în calitate de vizitator, vă exprimați consimțământul privind „Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a piscinei”” și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute în Regulamentul menționat. Exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului prin finalizarea comenzii și apoi intrarea în incinta Kundalini dă naștere unui contract între dumneavoastră și societatea HORECA VENUE S.R.L., în condițiile Regulamentului menționat.

Ofertele Magazinului Online pe internet nu constituie încă o ofertă cu forță juridică obligatorie, ci doar o invitație către client de a comanda în Magazinul Online articolele noastre, deci de a face o ofertă de cumpărare.

Pentru motive justificate Kundalini își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului in vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe Website, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Kundalini. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al Kundalini, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate.

Kundalini își rezervă dreptul de a cere clienților introducerea manuală a unor coduri de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Website-ului.

Informațiile despre situația Comenzii, confirmare, chestionar de satisfacție în urmă unei cumpărături, Recenzii, se vor recepționa de Client prin intermediul Mesajelor Tranzacționale.

În secțiunea de recenzii Clienții, Utilizatorii sau Vizitatorii pot înregistra impresiile personale legate de caracteristicile și/sau experiența avută cu acel Produs și/sau Serviciu. Impresiile pot fi pozitive, negative, sau neutre.

În momentul înregistrării unei Recenzii, Clienții, Utilizatorii sau Vizitatorii acordă Kundalini o licență gratuită, neexclusiva, perpetuă, irevocabilă și nelimitată teritorial cu privire la drepturile de autor patrimoniale pentru conținutul transmis, care conferă Kundalini dreptul de a utiliza, reproduce, modifică, adapta, publică, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

Conținutul Recenziei va fi moderat de către Kundalini și ulterior făcut public în Site în pagină Produsului și/sau Serviciului la care acesta face referire, dacă respectă regulile enunțate mai jos. Recenzia va fi atribuită numelui asociat Contului Kundalini (în cazul Clienților și Utilizatorilor autentificați în Cont momentul transmiterii Recenziei), respectiv a numelui introdus în formularul de transmitere a Recenziei de către Vizitator sau Clientul ori Utilizatorul care nu este autentificat în Cont.

Conținutul unei Recenzii va fi păstrat în Site până la retragerea consimțământului Clientului, Utilizatorului sau Vizitatorului care l-a transmis. Această retragere a consimțământului va produce efecte numai pentru viitor. Retragerea consimțământului și solicitarea de ștergere a Recenziei trebuie semnalată la gdpr@kundalini.bar și este necesar să fie însoțită de o captura de ecran a Recenziei din Site, de numele Produsului și/sau Serviciului pentru care a fost transmisă recenzia, precum și de dată transmiterii Recenziei.

Pentru înregistrarea unei Recenzii pe Site, toți Clienții, Utilizatorii sau Vizitatorii se angajează să respecte următoarele reguli:

 • de a face referiri doar la caracteristicile și/sau modul de utilizare al unui anumit Produs și/sau Serviciu, cu evitarea informațiilor legate de aspecte care se pot schimbă în timp (cum ar fi prețul sau o oferta promoțională),ori a informațiilor care țin de modul particular al desfășurării unei anumite Comenzi;
 • de a folosi în redactare exclusiv limba română. Vor fi permise cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt în limba română, au o largă notorietate și sunt utilizate pe scară largă în domeniul alimentar;
 • de a utiliza un limbaj adecvat, fără cuvinte ori termeni care pot jigni sau afecta un alt Client, Utilizator sau Vizitator;
 • de a se asigura de adăugarea corectă a Recenziei pe Site, prin respectarea următorilor pași: 1. Evaluarea Produsului – De la 1 la 5, prin intermediul steluțelor; 2. Introducerea Recenziei; 3. Completarea numelui și a adresei de E-mail, în cazul în care nu este autentificat în Cont; 4. Apăsare pe butonul „Trimite”.
 • de a se asigura că informațiile furnizate în Review sunt reale, corecte și neînșelătoare, în conformitate cu legile aplicabile și că respectă drepturile unor terțe părți, cum ar fi drepturi de autor, de marca comercială înregistrată, de licență sau alte drepturi de proprietate intelectuală, publicitate sau intimitate și viață privată;
 • de a folosi această facilitate doar pentru a comunica informații despre un anumit Produs sau Serviciu rezultate că urmare a experienței directe și personale din utilizarea efectivă a acestuia, fără referiri la alte companii sau site-uri care promovează sau comercializează respectivul Produs sau Serviciu;
 • de a nu furniza sau solicită altor Clienți, Utilizatori sau Vizitatori, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detalii de contact, informații despre adrese de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de e-mail etc.) sau orice alte informații care pot determina dezvăluirea acestor date personale;
 • de a nu copia și înregistra informații despre Produse sau Servicii găsite pe site-uri ce desfășoară activități comerciale similare cu Kundalini, ori de a adaugă link-uri spre conținutul unor astfel de site-uri;
 • de a nu scrie Recenzii ce conțin materiale de natură publicitară, ori de a încerca prin orice alt mod fraudarea serviciilor puse la dispoziție de Kundalini prin intermediul Site-ului;
 • de a nu utiliza Recenziile că modalitate de contactare a Kundalini. În acest scop vor fi utilizate numai datele de contact comunicate de Kundalini pe Site.

Toate Recenziile vor intră în moderare și nu vor fi afișate automat în Site, în scopul de a oferi Kundalini posibilitatea de a se asigura că acestea respectă regulile enunțate mai sus. Datorită acestui proces de moderare, între momentul transmiterii Recenziei și afișării acesteia în Site poate există un interval de timp cuprins între 2 și 7 zile lucrătoare.

Kundalini nu poate fi responsabilă pentru conținutul Recenziilor din Site ale Clienților, Utilizatorilor sau Vizitatorilor. Deși în procesul de moderare Kundalini depune toate diligențele pentru identificarea și ștergerea conținutului care ar putea să încalce dreptul de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale unor terți, există posibilitatea că un anumit conținut publicat de Clienți, Utilizatori sau Vizitatori să încalce drepturile acestora.

Terții care consideră că o anumită Recenzie le încalcă drepturi de proprietate intelectuală, dreptul la publicitate sau dreptul la viață privată sau la protecția datelor personale sunt rugați să trimită o notificare la gdpr@kundalini.bar cu privire la drepturile încălcate, pentru a permite Kundalini să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale.

Atunci când conținutul unei Recenzii din Site este semnalată de un alt Client, Utilizator, Vizitator sau terț că fiind inadecvat, acesta va fi examinat cu atenție de Kundalini pentru a determina dacă este contrar Termenilor și condițiilor în vigoare. Kundalini deține dreptul exclusiv de a decide păstrarea sau eliminarea respectivului Review, fără să fie obligată în a-și motiva în vreun fel, față de nicio parte, decizia respectivă.

Kundalini își rezervă dreptul de a suspendă sau retrage posibilitatea Clientului, Utilizatorului sau Vizitatorului de a mai înregistra Recenzii pe Site în situația în care constată încălcarea Termenilor și condițiilor de către aceștia.

Toate prețurile sunt prețuri finale și includ cota de TVA legală. Sunt valabile prețurile din Magazinul Online afișate în momentul Comenzii.

Plata Comenzii se face prin card Master Card sau Visa Card prin sistemul Netopia Payment.

Datele cardului de plată utilizat de Client nu vor fi stocate de către de Kundalini și nici de către procesatorul de plăți implementat pe Website.

Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în notificarea de preluare a Comenzii trimisă de Kundalini Clientului. Clientul se obligă să furnizeze în acest scop toate informațiile necesare emiterii facturii, în conformitate cu legislația financiar-contabila în vigoare. Clientul are obligația de a-și actualiza ori de câte ori este necesar informațiile din Contul său.

O detaliere a modalităților de plata acceptate de Kundalini se regăsește în secțiunea Cum plătești? din Site.

Dacă un Produs și/sau Serviciu care a fost comandat de Client nu poate fi livrat de Kundalini, acest fapt va fi adus cu promptitudine la cunoștință Clientului. În situația în care Clientul a plătit Produsul și/sau Serviciul respectiv, Kundalini va returna în contul Clientului contravaloarea Produsului și/sau Serviciului în termen de maximum 7 (șapte) zile. Termenul se calculează fie de la dată când Kundalini a luat la cunoștință despre imposibilitatea de livrare, fie de la dată când Clientul și-a exprimat în mod expres și neechivoc dorința de anulare a Comenzii că urmare a intervenirii acestei situații.

În cazul plăților online, Kundalini nu își poate asumă responsabilitatea pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, cum ar fi de exemplu comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului, în cazul în care moneda respectivului card este diferită de leu (RON). Clientul va fi în exclusivitate responsabil pentru suportarea costurilor unor asemenea operațiuni.

Livrarea

Site-ul Kundalini.bar nu livreaza biletele în format fizic. Acestea sunt transmise Clientului în format electronic, prin e-mail.

Dreptul de retragere

Clienții care au și calitatea de consumator au dreptul legal de retragere din contractul încheiat cu Kundalini SRL în condițiile legii.

Dacă a început prestarea serviciilor în perioada de retragere, ne datorați o sumă proporțională cu serviciile furnizate până în momentul în care ne-ați comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, în raport cu acoperirea totală a contractului.

Dreptul de retragere poate fi exercitat în următoarele termene:

– în termen de 14 zile de la data încheierii contractului (adică de la momentul la care ați primit de la Kundalini confirmarea acceptării comenzii), în cazul achiziționării de servicii (adică bilete de intrare);

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați la rezervari@kundalini.bar cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin e-mail. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

În cazul exercitării dreptului de retragere, biletele de intrare se anulează de către Kundalini.

Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

6.8. Clientul nu are drept de retragere din Contract în următoarele situații:

a) a utilizat cardul, biletul de intrare sau cardul cadou total sau parțial;
b) a utilizat o parte din serviciile din comandă;
c) alte situații prevăzute de lege.

Conducerea Kundalini își rezervă dreptul de a decide, periodic, atunci când consideră oportun, să permită Clienților înlocuirea biletului de intrare comandat online și nefolosit chiar dacă este depășit termenul legal de 14 zile. In acest caz, înlocuirea se face cu vouchere/vouchere de aceeași valoare. Clienții vor fi informați la case cu privire la perioadele în care sunt active astfel de facilități.

Prin crearea unui Cont, orice Utilizator este de acord cu prezenții Termeni și condiții.

În cazul Clienților cu cel puțin o Comandă finalizată, Contul conține informații despre istoricul interacțiunii cu Site-ul (Comenzi, Recenzii etc.) și oferă diverse facilități (introducere adrese alternative de livrare, comandă rapidă, discount-uri unice, etc.).

Kundalini folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor aflate sub controlul sau (cum ar fi de exemplu securizarea traficului prin HTTPS la orice interacțiune cu Site-ul și integrarea unui firewall de proctecție în site) și depune toate diligențele în acest sens. Cu toate acestea, Kundalini nu își poate asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de browser-ele sau problemele de securitate ale conexiunii de/la Internet ale Clienților și Utilizatorilor.

Accesul la Cont este permis numai Clienților și Utilizatorilor, accesul fiind protejat de o combinație dintr-o adresa de e-mail și o parolă. Kundalini nu va cere niciodată parolă conturilor Clienților sau Utilizatorilor prin mesaje e-mail sau prin telefon. Clienții și Utilizatorii sunt sfătuiți să nu dezvăluie parolă de acces la Cont persoanelor care solicită acest lucru.  Kundalini pune la dispoziția Clienților și Utilizatorilor informațiile privind propria politică de colectare a datelor personale, accesibilă în secțiunea Prelucrare date personale din Site.

Orice Vizitator al Site-ului se poate abona la Newsletter-ele Kundalini. Clientul, Utilizatorul sau Vizitatorul abonat la Newsletter poate renunța oricând la primirea acestuia printr-un clic pe linkul de dezabonare prezent în toate Newsletter-ele Kundalini.

Folosim anumite date cu privire la comportamentul Clientului, Utilizatorului sau Vizitatorului la interacțiunea cu Site-ul (de exemplu, produsele vizualizate sau cumpărate) pentru crearea unui profil, în scopul personalizării Newsletter-ului la care Clientul, Utilizatorul sau Vizitatorul s-a abonat, conform secțiunii de Prelucrarea datelor personale.

Renunțarea Clientului, Utilizatorului sau Vizitatorului la primirea Newsletter-elor nu implică și renunțarea la acceptul dat pentru prezenții Termenii și condiții.

Prin crearea unui Cont sau plasarea unui Comenzi, Clientul sau Utilizatorul înțelege că va primi mesaje tranzacționale, inclusiv informări cu privire la Comenzi nefinalizate, prin orice mijloace de comunicare aflate la dispoziția Kundalini, folosind datele de contact oferite de Client sau Utilizator.

În cazul Clienților, Kundalini își rezervă dreptul de le trimite informări comerciale prin mijloace electronice cu privire la produse sau servicii similare celor cumpărate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. 2 din Legea nr. 506/2004.

Limba de redactare

Întregul Conținut, comunicarea dintre Kundalini și Client, Utilizator sau Vizitator, precum și orice tranzacție, procedura, document etc. guvernate de prezenții Termeni și condiții sunt redactate în limba română. Prin luarea la cunoștință și acceptarea acestor Termeni și condiții Clientul, Utilizatorul sau Vizitatorul confirmă că înțelege pe deplin această limba.

Răspunderea Kundalini

Kundalini nu își asumă responsabilitatea pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Kundalini a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii sau pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Forța majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de un eveniment de forță majoră, așa cum este definit acesta de legislația în vigoare.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Contractul este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Kundalini și Client se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care această nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe din București.

Reclamații, sesizări și sugestii

Pentru reclamații, sesizări sau sugestii privind Produsele și/sau Serviciile Kundalini, Clienții, Utilizatorii sau Vizitatorii pot să contacteze Serviciul Asistență Clienți la adresa de e-mail rezervari@kundalini.bar. Ca o procedura de rezolvare internă a oricăror probleme privind Comandă și care nu par să fie rezolvate altfel, Clienții au la dispoziție formularul din pagină de Contact de pe Site. Kundalini va răspunde unei astfel de reclamații în cel mult 48 ore. Însă în funcție de complexitate, termenul ei de rezolvare se poate întinde până la 30 (treizeci) de zile.

Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul, în înțelegerea termenului din secțiunea Definiții și incluzând – dar nelimitându-se la acestea – logouri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezente pe Site, este proprietatea exclusivă a Kundalini, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Clientului, Utilizatorului sau Vizitatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în orice mod, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Kundalini, includerea oricărui Conținut în afară Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Kundalini asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, altfel decât cu acordul scris expres al Kundalini.

Orice Conținut la care Clientul, Utilizatorul sau Vizitatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezentului document, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Kundalini și acesta, fără nicio garanție implicită sau expres formulată din partea Kundalini cu referire la acel Conținut.

Clientul, Utilizatorul sau Vizitatorul poate copia, transferă și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale și numai în cazul în care acestea nu întră în conflict cu prevederile prezentului document.

În cazul în care Kundalini conferă Clientului, Utilizatorului sau Vizitatorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct un anumit Conținut la care Clientul, Utilizatorul sau Vizitatorul are sau obține acces în urmă acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui Conținut definit în acord, numai pe perioada existenței respectivului Conținut ori a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există. Respectivul acord nu reprezintă un angajament contractual din partea Kundalini pentru Clientul, Utilizatorul, Vizitatorul sau un alt terț care are ori obține acces la acest Conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urmă acestui Conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conținut transmis Clientului, Utilizatorului sau Vizitatorului, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Kundalini și/sau al angajatului ori terțului împuternicit Kundalini care a mijlocit transferul de Conținut față de respectivul Conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele expres permise prin prezenții Termeni și condiții, ori prin acordul de utilizare care însoțește Conținutul, în măsură în care un astfel de acord există.

Orice problema legată de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală prin conținutul afișat pe Site poate fi semnalată la adresa de e-mail admin@kundalini.bar.

Politică Kundalini privind prelucrarea datelor personale este parte integrantă din acest document și poate fi consultată aici.

Valabil din 08.06.2020, dată ultimei actualizări.

Vrei să organizăm un eveniment pentru tine?

Când dorești să faci rezervarea sună la 0764118347 și spune-ne mai multe despre detaliile evenimentului tău sau folosește butonul de mai jos.